Kolumbia

Inter-Cultur toimii Kolumbiassa Pereiran kaupungissa, jossa paikallisena kumppanina on IWOKA. Ohjelma on suunnattu Pereiran vähäosaisten kaupunginosien kouluille, ja vuosittain sadat opiskelijat hyötyvät IWOKA:n asiantuntijoiden tarjoamasta tuesta ja saavat mahdollisuuden kehittää taitojaan tulevaisuuden ammattia varten. Hankkeen tarkoituksena on ratkaista erityisesti yhteiskunnallisia ongelmia, jotka koskettavat alueen lapsia ja nuoria. Monet hyödynsaajat tulevat oloista, joissa he saattavat kokea perheväkivaltaa, käyttää päihteitä tai kuulua paikallisiin jengeihin. Inter-Culturin ja IWOKA:n projekti edesauttaa nuorten koulunkäynnin jatkuvuutta ja siten parantaa heidän elinolojaan ja työmahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Hankkeen hyödynsaajina ovat peruskouluikäiset lapset, jotka toimivat tukihenkilöinä toisilleen. Yläasteikäisiä projektissa mukana on 230 ja ala-asteikäisiä 670. Ohjelma sisältää vertaistukea, mentorointia ja apua koulunkäynnin haasteisiin. IWOKA järjestää koulutusta 9. ja 10. -luokkalaisille, jotka vastaavasti auttavat ala-asteen oppilaita koulunkäynnissä. Jokaisella vanhemmalla oppilaalla on vastuullaan 3-4 hengen ryhmä, jossa keskitytään koulunkäynnin avustamisen lisäksi ystävyyden ja kunnioituksen teemoihin. Hankkeen vanhemmat oppilaat on valikoitu tarkoin niin, että he ovat sopivia roolimalleja nuoremmille oppilaille.

Projektin avulla on onnistuttu vähentämään aggressiivisuutta ja koulukiusaamista sekä kehittämään ilmapiiriä, joka on turvallinen ja kannustava. Projektin ansiosta oppilaiden koulumenestys on parantunut, seksuaalinen häirintä ja kiusaaminen ovat vähentyneet ja oppilaiden ja opettajien väliset suhteet ovat parantuneet. Koulunkäynnin avustamisella pyritään varmistamaan, että keskeyttämisen sijaan mahdollisimman moni opiskelija jäisi kouluun. Laadukas opetus ja koulunkäynnin mahdollisuudet ovat myös keskeisessä roolissa YK:n Agenda 2030 tavoitteissa. IWOKA:n ja Inter-Culturin projektin tuloksia ja vaikuttavuutta arvioi sveitsiläinen järjestö Swissocial. Swissocialin mukaan ohjelman visio on hyvin edistyksellinen, ja he ovat ylistäneet tapaa, jolla IWOKA:n ja Inter-Culturin projekti on hyödyntänyt sosiaalisen ongelman kohderyhmää itse ongelman ratkaisussa.

Kuvia hankkeesta

Nykyiset hankkeemme