Kenia (Bungoma)

Fingon tukemassa pilottihankkeessa naisten syöpäkuolemia ehkäistään innovatiisen nettisovelluksen avulla. Inter-Culturin ja Strathmore Universityn kehittämä sovellus toimii verkossa ja matkapuhelimilla Keniassa. Sovellus sisältää kyselylomakkeen, jonka avulla tutkijat saavat tietoja maaseudun tyttöjen ja naisten kanssa käydyistä keskusteluista ja ilmoittavat heidät tarvittaessa syöpäseulontaan.

Syövät ovat Keniassa kolmanneksi yleisin kuolinsyy tartuntatautien sekä sydänsairauksien jälkeen. Arvioiden mukaan eri syöpiä todetaan vuosittain noin 40 000:lla hengellä ja syöpään kuolee lähes 30 000 ihmistä. Yhtenä suurimpana uhkana naisten terveydelle pidetään kohdunkaulansyöpää, jonka yleisyys maassa on jopa seitsemän kertaa suurempi kuin länsimaissa. Tilannetta huonontaa resurssien vähyys infrastruktuurissa ja potilaiden seulonnassa, mikä lisää merkittävästi kuolleisuutta. Inter-Cultur on ryhtynyt parantamaan tätä tilannetta yhdessä kenialaisen iLabAfrikan kanssa, joka on osa Strathmoren yliopistoa Nairobissa. Hanketta tukee lisäksi Suomessa Fingo ry.

Pilottihanke keskittyy tiedottamaan kohdunkaulansyövän uhista sekä hoidon ja seulonnan tärkeydestä. Osana hanketta on luotu verkko- ja mobiilipohjainen applikaatio, jonka avulla potilaiden seuranta ja tiedon välittäminen on helpottunut sekä potilaan ja lääkärin että lääketieteen ammattilaisten välillä. Tukea annetaan myös paikallisille naisten ja lasten klinikoille, jotka ovat vastuussa potilaan diagnosoinnista, hoidosta ja seurannasta. Ajan kuluessa projekti auttaa purkamaan vääriä uskomuksia ja oletuksia, joita kohdunkaulansyöpään maaseudulla liitetään. Tämä osaltaan luo kestävää muutosta yhteiskunnassa. Projektin avulla diagnosointi syövän alkuvaiheessa on todennäköisempää, mikä parantaa potilaan ennustetta ja sairauden hoidettavuutta huomattavasti.

Inter-Culturin hanke iLabAfrikan kanssa on myös keskeisesti yhteydessä YK:n Agenda 2030 tavoitteisiin. Näistä lähimpänä hanketta ovat tavoitteet hyvän terveyden ja hyvinvoinnin takaamiseen (tavoite 3) ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen (tavoite 5).

Kuvia hankkeesta

Nykyiset hankkeemme