Guatemala

Guatemala Cityn kasvavan kaatopaikka-alueen läheisyydessä asuvien tyttöjen ja naisten asemaa on erityisen haavoittuvainen ja he kohtaavat päivittäisessä elämässään marginalisaatiota ja väkivallan uhkaa. Kaatopaikkaa ympäröivät alueet ovat Guatemala Cityn köyhimpiä, väkivalta on yleistä ja kaatopaikan saasteet aiheuttavat terveyshaittoja paikallisille ihmisille. Vuonna 2021 Inter-Cultur aloitti näillä alueilla uuden hankkeen Ulkoministeriön tukemana paikallisen kansalaisjärjestö Junkabalin kanssa.

Hankkeen tavoitteena on tarjota näille naisille koulutuksia aloilta, joille on paljon kysyntää Guatemalassa. Näitä ovat muun muassa kauneus- sekä ravintola-ala. Koulutuksia tarjotaan lisäksi elämäntaidoista, joten kokonaisuudessaan hanke tarjoaa hyödynsaajille välineet taloudelliseen ja henkilökohtaiseen kehitykseen. Koulutusten avulla naiset vahvistavat asemaansa yhteisöissä ja saavat kokemuksen toimijuudesta. Junkabal vastaa yhteensä 150 naisen kouluttamisesta yhdeksän kuukauden aikana. Hyödynsaajat ovat iältään 15-64. Koulutuksen työpajojen lisäksi hanke tarjoaa hyödynsaajille erilaisia työnvälitystä edistäviä työkaluja.

Inter-Culturin hanke Guatemalassa keskittyy YK:n laatiman Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteisiin. Näistä tavoitteista projekti keskittyy erityisesti sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen (tavoite 5), köyhyyden vähentämiseen (tavoite 1) ja laadukkaaseen koulutukseen (tavoite 4). Edellä mainitut tavoitteet ovat lisäksi Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyön keskeisiä painopisteitä.

Kuvia hankkeesta

Nykyiset hankkeemme