Nicaragua

Nicaragua on Väli-Amerikan köyhin valtio, jossa joka seitsemäs elää äärimmäisessä köyhyydessä. Köyhyys näkyy mahdollisuuksissa kouluttautua ja työllistyä, ja nämä mahdollisuudet jäävät usein erityisesti naisten ulottumattomiin. Lisäksi vallitseva macho-kulttuuri heijastuu vahvasti naisten kokemaan kotiväkivaltaan ja syrjintään, jotka johtavat usein naisilla mielenterveysongelmiin. Vuonna 2021 Inter-Cultur aloitti uuden kehitysyhteistyöhankeen Nicaraguassa Suomen ulkoministeriön tuella. Hanke tukee mikroyrittäjänaisia Managuan, Masayan ja Carazonin yhteisöissä. Paikallisena yhteistyökumppanina projektissa toimii kansalaisjärjestö ANDECU, joka vastaa koulutusten järjestämisestä.

Hankkeessa yhteensä 240 naista osallistuvat viikoittaisiin koulutuksiin, joissa he saavat kokemusta yritysjohtamisesta ja elämäntaidoista. Koulutusten lisäksi naiset osallistuvat verkostoitumistapahtumiin, joissa he tapaavat muita yrittäjiä, luovat suhteita ja jakavat osaamistaan. Tavoitteena on näin lisätä naisten välistä luottamusta ja ymmärrystä. Naiset saavat käyttöönsä kolme liikuteltavaa kioskia, joissa heidän on mahdollista esitellä tuotteitaan. Naisten kokeman voimaantumisen ja taloudellisen itsenäistymisen myötä positiiviset vaikutukset ovat nähtävissä myös perheiden ja paikallisten yhteisöjen arjessa.

Nicaraguan valtion “Kansallinen ihmiskehityshanke 2018-2021″ painottaa muun muassa yrittäjyyden ja yritystoiminnan hallinnon kehittämistä sekä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä. Edellä mainituista erityisesti sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen painottuu sekä Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyötavoitteissa että YK:n Agenda 2030 –tavoitteissa (tavoite 5). Suomen ulkoministeriö ja Agenda 2030 –tavoitteet (tavoite 4) painottavat lisäksi koulutusta. Inter-Culturin hanke on myös sitoutunut edistämään näitä tavoitteita.

Kuvia hankkeesta

Nykyiset hankkeemme