Kenia (Nairobi)

Inter-Cultur on työskennellyt jo useamman vuoden Kenian pääkaupungissa Nairobissa yhdessä paikallisten ammattikorkeakoulujen Eastlands College of Technology, St. Kiziton ja IMANI:n  kanssa. Projektin tarkoituksena on tarjota koulutusmahdollisuuksia Nairobin slummialueiden vähäosaisille nuorille. Nuorista osa on jättänyt peruskoulun kesken tai heidän osaamisensa ei riitä jatkokouluttautumiseen. Tämän vuoksi he ovat jääneet vaille kunnon työtä. Nuorten vähäosaisuus näkyy myös heidän perheissään, joissa tulot saattavat olla vain 200€ kuukaudessa. 

Kaikki koulutukseen osallistujat käyvät läpi “kaksoiskoulutus” -ohjelman, joka tarjoaa heille koulutusta sekä teknisistä taidoista että yrittäjyydestä, minkä lisäksi he pääsevät kosketuksiin työelämän kanssa työharjoitteluissa. Tämän järjestelmän ansiosta keskimäärin 70% koulutuksen käyneistä on saanut töitä tai perustanut oman yrityksen puolen vuoden sisällä valmistumisesta. Prosenttiosuus on merkittävä, ottaen huomioon Kenian suuren nuorisotyöttömyyden. Hankkeen 900 osallistujasta noin puolet on naisia, ja iältään 18-25 vuotiaita. Taloudellinen hyvinvointi on parantanut merkittävästi osallistujien elinoloja, mikä on ennaltaehkäissyt heidän altistumistaan esimerkiksi huumeille ja rikollisuudelle. 

Inter-Culturin hanke Nairobissa on liittyy myös vahvasti niin kansainvälisten kuin Suomen ja kohdemaan kehitystavoitteiden edistämiseen. YK:n Agenda 2030 –tavoitteista hanke keskittyy erityisesti koulutuksen lisäämiseen (tavoite 4), työllisyyden parantamiseen ja talouskasvuun (tavoite 8) sekä köyhyyden vähentämiseen (tavoite 1). Nämä teemat ovat olleet painotettuna myös Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyön tavoitteissa ja Kenian valtion asettamissa “Vision 2030” ja “Big Four Agenda” – tavoitteissa. 

Kuvia hankkeesta

Nykyiset hankkeemme