Yrityksille ja järjestöille

Vaikuttavat hankkeet ja henkilökohtaiset menestystarinat ovat konkreettinen todistus Inter-Culturin osaamisesta ja laajasta asiantuntijuudesta. Yrityksillä ja järjestöillä on mahdollisuus ja velvollisuus luoda positiivista muutosta yhteiskunnissa. Tästä syystä Inter-Cultur haluaa jakaa osaamistaan myös muille, jotta he voisivat kehittää toimintansa vastuullisuutta, vaikuttavuutta ja kestävyyttä.

Järjestöt

Kehitysyhteistyöhankkeilla voi olla niin positiivisia kuin negatiivisiakin tuloksia, mutta projektien todelliset vaikutukset voivat jäädä usein arvioimatta. Sosiaalisen vaikuttavuuden arvioinnin tarkoituksena on tunnistaa hanketta seuraavat vaikutukset ihmisten elinoloihin. Hankkeen vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistaminen mahdollistaa halutun vaikutuksen saavuttamisen. Vaikuttavuuden arviointi on sijoitus tulevaisuuteen.

Hyvin toteutettu vaikuttavuuden arviointi kattaa koko hankkeen elinkaaren. Tämä tapahtuu kolmessa vaiheessa:

Hankkeen alussa tehdään alkukartoitus, jonka avulla saadaan käsitys hyödynsaajien tilanteesta ennen hankkeen vaikutuksia. Alkukartoituksen yhteydessä valitaan kriteerit, joiden avulla arvioidaan myöhemmin hankkeen vaikutuksia hyödynsaajiin.

Hankkeen aikana sen toimintoja seurataan ja arvioidaan aikaisemmin luotujen kriteerien valossa.

Vuosi hankkeen loppumisen jälkeen tehdään toinen laajempi selvitys, jota verrataan alkukartoitukseen. Näin saadaan selville hankkeen vaikutukset hyödynsaajien elämiin.

Tämän lisäksi Inter-Cultur tarjoaa koulutusta vaikutusten arvioinnista yhteistyökumppaneilleen.

Yritykset

Muuttuvassa maailmassa yritysten merkitys vastuullisina toimijoina ja kestävyyden suunnannäyttäjinä on yhä tärkeämpää. Vaikutus, joka yrityksellä on ympäröivään yhteiskuntaan, kiinnostaa sijoittajia ja kuluttajia. Vastuullisuus, kestävyys ja yrityksen sosiaalinen vaikuttavuus ovat yrityksen toiminnan perusedellytyksiä, jotka oikein toteutettuna vaikuttavat positiivisesti yrityksen menestykseen ja tekevät työstä merkityksellistä.

Inter-Cultur mahdollistaa yrityksien kasvun sosiaalisen vastuullisuuden toimijoina. Inter-Cultur tarjoaa yrityskumppaneilleen koulutuksia yritysvastuun, työnteon merkityksellisyyden ja sosiaalisen kestävyyden teemoista, jotta yritysten toiminta voitaisiin nostaa uudelle tasolle. Koulutusten lisäksi Inter-Cultur pyrkii syventämään yhteistyötä yritysten kanssa myös yhteisten projektien merkeissä siten, että se tukee niin paikallisten yhteisöjen tarpeita kuin yrityksen kestävyysstrategiaakin.