Libanon

Libanonissa työkulttuuri on vahvasti miesten käsissä, ja ero sukupuolten välisessä työllisyydessä on suurta. Nykyisen kriisin aikana naisten työttömyys on noussut 14.3 prosentista 26 prosenttiin, samalla kun työpaikkojen olot ovat huonontuneet. Tilanne on erityisen huono maaseudulla asuville naisille.  

Inter-Culturin, sekä paikallisen yhteistyökumppanijärjestö PRODES:n (Promotion et developpement social) hankkeen tarkoituksena on parantaa Libanonin maaseudulla asuvien naisten työllisyyttä luomalla rakenteita, jotka mahdollistavat oppisopimuksen institutionalisoitumisen maahan. Oppisopimuksen myötä naiset saavat laadukasta koulutusta, joka edes auttaa heidän osaamistaan ja täten työnsaantia valmistumisensa jälkeen, näin edistäen koko Libanonin taloustilannetta.

Hankkeen aikana luodaan 35 yrityksen kattava yhteisö, jotka ovat sitoutuneet ottamaan opiskelijoita työharjoitteluun sekä parantamaan olojaan niin, että ne vastaavat paremmin opiskelijoiden tarpeita sekä laajemmin ihmisarvoisen työn vaatimuksia. Tärkeää on myös oppisopimuksen laajentaminen muualle Libanonin yhteiskuntaa. Tätä varten luodaan 12:sta koulutusinstituution yhteisö, jotka ottavat oppisopimuksen käyttöönsä, ja joiden kautta tavoitetaan ne opiskelijat, jotka saavat koulutusta tämän hankkeen piirissä. Hankkeen kestävyyden takaamiseksi kehitetään myös paikallisen kumppanin kapasiteettia yhdistää työmarkkinoiden kysyntä ja tarjonta. Tällöin hankkeessa pystytään seuraamaan hyödynsaajiensa pääsyä työmarkkinoille ja vastaamaan niihin ongelmiin, joita naiset kohtaavat etsiessään työtä myöhemmin.

Inter-Culturin ja PRODES:n projekti on linjassa niin kansainvälisten kuin kansallisten kehitystavoitteiden kanssa. YK:n asettamista Agenda 2030 -kestävän kehityksen tavoitteista projekti pyrkii vaikuttamaan köyhyyden vähentämiseen (tavoite 1), tasa-arvoiseen ja laadukkaaseen koulutukseen (tavoite 4), sukupuolten tasa-arvon ja naisten aseman kehittämiseen (tavoite 5) ja kestävään sekä inklusiiviseen talouskasvuun (tavoite 8). Vastaavat tavoitteet näkyvät myös merkittävästi Suomen kehitystavoitteissa.

Kuvia hankkeesta

Nykyiset hankkeemme