Libanon

Libanonin epävakaan poliittisen tilanteen ja akateemisesti kouluttautuneen työvoiman ylitarjonnan vuoksi maastamuutto on kasvussa. Vain joka viides yliopistosta valmistunut löytää työtä Libanonista, samalla kun muita sektoreita laiminlyödään. Tämä pätee erityisesti palvelualoihin, joilta yhä harvempi kouluttautunut nainen löytää itselleen työn esimerkiksi turismin tai sairaanhoidon piiristä, siitäkin huolimatta, että kysyntä näillä aloilla on kasvussa. Erityisen huolestuttava tilanne on suurten kaupunkien ulkopuolisella maaseudulla ja pienemmissä kylissä.

Inter-Cultur on yhdessä paikallisen yhteistyökumppanijärjestö PRODES:n (Promotion et developpement social) kanssa työskennellyt tämän ongelman korjaamiseksi jo vuodesta 2013 lähtien useassa Suomen ulkoministeriön rahoittamassa projektissa. Nämä projektit ovat tarjonneet Keserwanin, Ibeilin, Batroun ja Bcharren maaseutualueiden naisille muun muassa koulutuksia eri palvelusektorien aloilla sekä työnsaannista, yrittäjyydestä ja aktiivisesta kansalaisuudesta, näin parantaen yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien naisten mahdollisuutta taloudelliseen riippumattomuuteen ja henkilökohtaiseen kehitykseen. Inter-Culturin projektin tarkoituksena onkin parantaa tasa-arvoa niin sukupuolten kuin myös maaseudun sekä kaupunkien välillä.

Inter-Culturin Libanonin nykyisen projektin välittömät hyödynsaajat ovat maaseudulla elävät nuoret naiset ja tytöt iältään 12–18-vuotta, joille projekti on pääsääntöisesti suunnattu, sekä heidän perheensä. Projekti tarjoaa tälle ryhmälle uraneuvontaa, mikä auttaa heitä suuntaamaan sellaisille työurille, jotka toisaalta ovat heille mielekkäitä ja heidän kyvyilleen sopivia, mutta myös vastaavat maan tarpeita ja täten edes auttavat hyödynsaajien työllistymistä myöhemmin elämässä. Näin heidän ei tarvitsisi lähteä maasta työn perässä, vaan he voisivat jäädä kotiseuduilleen.

Inter-Culturin ja PRODES:n projekti on myös linjassa niin kansainvälisten kuin kansallisten kehitystavoitteiden kanssa. YK:n asettamista Agenda 2030 -kestävän kehityksen tavoitteista projekti pyrkii vaikuttamaan köyhyyden vähentämiseen (tavoite 1), tasa-arvoiseen ja laadukkaaseen koulutukseen (tavoite 4), sukupuolten tasa-arvon ja naisten aseman kehittämiseen (tavoite 5) ja kestävään sekä inklusiiviseen talouskasvuun (tavoite 8). Vastaavat tavoitteet näkyvät myös merkittävästi Suomen kehitystavoitteissa.

Kuvia hankkeesta

Nykyiset hankkeemme