Bolivia

Boliviassa, korkealla Andien vuoristoalueilla asuvissa aymara-yhteisöissä naisten elämä on usein kovaa ja asema alisteinen miehiin verrattuna. Naisilla ei juurikaan ole poliittista tai taloudellista valtaa, ja täten he usein päätyvät väkivallan ja syrjinnän uhreiksi. Sukupuolten epätasa-arvoisuus näkyy niin perheiden sisällä kuin laajemmin yhteisöissä. Lukutaidottomuus on näissä yhteisöissä yleistä, sillä kaikilla ei ole ollut mahdollisuutta kouluttautua. Inter-Cultur on toiminut Boliviassa vuodesta 2014 lähtien alkuperäiskansojen ja paikallisen yhteistyökumppanin AYNI:n kanssa tukeakseen pienviljelyä harjoittavia naisia. Inter-Culturin toiminnan tavoitteena on puuttua yllä mainittuihin ongelmiin ja tukea naisten tasa-arvoista osallistumista yhteisön elämään ja niiden johtamiseen.

Inter-Culturin, AYNI:n ja Suomen ulkoministeriön tukemat projektit ovat keskittyneet aymara-yhteisön naisten kouluttamiseen. Koulutukset ovat keskittyneet pienviljelyyn ja yhteistyön avulla naiset ovat saaneet mahdollisuuden pystyttää kasvihuoneita. Kasvihuoneet ovat erityisen oleellisia korkeissa ja kuivissa oloissa asuville yhteisöille, sillä ruoantuotanto ja sato olisivat muuten uhattuna. Taloudellisen kasvun lisäksi pienviljely edistää sukupuolten tasa-arvoa ja henkilökohtaista voimaantumista: se tarjoaa naisille keinon vahvistaa asemaansa yhteisöissä ja perheessään. Sukupuolten tasa-arvoa edistetään pienviljelyn lisäksi myös oikeuksiin liittyvillä työpajoilla, joihin naiset osallistuvat yhdessä miestensä kanssa. Inter-Cultur on tukenut myös paikallisten naisten etujärjestöjen perustamista, minkä myötä naiset ovat onnistuneet lisäämään yhteiskunnallista toimijuuttaan paikallisissa yhteisöissä.

Inter-Culturin hanke Boliviassa on suunniteltu niin, että se tukee monia kansainvälisiä ja paikallisia kehitystavoitteita. YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 –tavoitteista hanke keskittyy erityisesti sukupuolten tasa-arvon edistämiseen (tavoite 5), laadukkaaseen koulutukseen (tavoite 4) sekä köyhyyden vähentämiseen (tavoite 1). Edellä mainitut tavoitteet ovat lisäksi Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyön keskeisiä painopisteitä.

Kuvia hankkeesta

Nykyiset hankkeemme