Guatemala

Vuonna 2021 Inter-Culturilla starttaa Nicaraguan hankkeen lisäksi toinen uusi hanke Väli-Amerikassa. Projekti Guatemalassa tähtää niiden naisten ja tyttöjen aseman parantamiseen, jotka asuvat Guatemala Cityn kasvavan kaatopaikka-alueen läheisyydessä. Kaatopaikan saasteiden aiheuttamien sairauden lisäksi kaatopaikkaa ympäröivät alueet ovat köyhimpiä Guatemala Cityssä, eikä väkivalta ole harvinaista. Yhteisöjen naiset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, ja kokevat marginalisaatiota ja syrjintää yhteiskunnassa. Hanke tarjoaa näille naisille mahdollisuuden saada koulutusta elämäntaidoista ja kouluttaa heitä aloille, joille löytyy paljon kysyntää Guatemalassa. Tämä mahdollistaa hyödynsaajille taloudellisen ja henkilökohtaisen kehityksen, minkä myötä he saavuttavat toimijuutta myös omasta elämästään.

Hanke järjestetään yhdessä paikallisen kansalaisjärjestön Junkabalin kanssa, joka vastaa alueen 150 naisen ja tytön, iältään 15–64-vuotta, kouluttamisesta. Tämä tapahtuu erilaisin työpajoin sekä yhdeksän kuukauden mittaisella koulutusjaksolla, minkä lisäksi hanke tarjoaa hyödynsaajille erilaisia työvälitystä edistäviä työkaluja.

Inter-Culturin hanke Guatemalassa liittyy myös läheisesti YK:n laatimaan Agenda 2030 -kestävän kehityksen tavoitteisiin. Näitä ovat muun muassa sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen (tavoite 5), köyhyyden poistaminen (tavoite 1) sekä oikeus laadukkaaseen koulutukseen (tavoite 4). Myös Suomen ulkoministeriön kehitystavoitteet painottavat naistenoikeuksia sekä maiden omien talouksien vahvistamista poistaen ja vähentäen köyhyyttä.

 • Missä:
  • Guatemala (Guatemala City)
 • Milloin:
  • 2021 –
 • Mitä:
  • Teknisiin- ja elämäntaitoihin keskittyvän koulutuksen tarjoaminen naisille ja tytöille edistäen alueen talouskasvua ja sukupuolten välistä tasa-arvoa
 • Kenelle:
  • 150:lle Guatemala Cityn kaatopaikan läheisyydessä asuvalle naiselle ja tytölle iltään 16-65 – vuotta
 • Paikallinen yhteistyökumppani:
  • Fundacion Junkabal
 • Budjetti:
  • 210 520€
fiSuomi
en_USEnglish fiSuomi