Muutamme yksittäisten
ihmisten maailmaa.
Kutsumuksemme on
edistää ihmisarvoa.
Tuemme ihmisen kasvua
ammatillisella koulutuksella.
Tuemme yhteistyökumppaneitamme
strategisesti ja taloudellisesti.
Tarjoamme yrityksille tilaisuuden
vaikuttaa yhteiskunnallisesti.

Mitä me teemme?

Inter-Cultur on kehitysyhteistyöjärjestö, joka edistää yksilöiden ihmisarvoa ammatillisen koulutuksen tukemisen ja työpaikkojen luomisen kautta. Näiden kautta tuemme sekä inhimillistä kehitystä että jokaisen henkilökohtaista kasvua. Koulutuksen ja työpaikkojen lisäksi hankkeissa painottuvat sukupuolten välinen tasa-arvo, vähemmistöjen oikeudet sekä kohdemaan talouskasvun kehittäminen. Inter-Cultur tuo hankkeisiin kattavan kokemuksensa johtajuudesta, projektinhallinnasta ja ammattietiikasta, joista tarjoamme koulutusta yhteistyökumppaneillemme. Vuodesta 2009 lähtien kehitysyhteistyötoimintaamme on tukenut myös Suomen ulkoministeriö.

Miksi me teemme?

Vuonna 2018 noin joka toinen nainen ja joka neljäs mies eli vailla työtä. Tämän epäkohdan muuttaminen ja ihmisarvoisen työn takaaminen kaikille on Inter-Culturin toiminnan keskiössä.  Jokaisen yksilön mahdollisuus koulutukseen ja ihmisarvoiseen työhön ovat tärkeitä edellytyksiä elinolojen parantumiseen ja tasa-arvoon. Laajemmin koulutus ja työn mahdollisuus rakentavat myös turvallisempia ja vakaampia yhteiskuntia. Inter-Culturin asiantuntijuus ja laaja kokemus projektinhallinnasta ja koulutustoiminnasta takaavat vakaan pohjan hankkeille, joiden vaikuttavuus näkyy sekä yhteiskunnan eri tasoilla että yksilön henkilökohtaisessa kasvussa.

Missä olemme onnistuneet?

Yrityksille ja järjestöille

Toimintamme

lukuina

Inter-Culturin toiminnassa saavutetaan kestäviä ja pitkäaikaisia vaikutuksia yhdessä paikallisten ammattilaisten ja instituutioiden kanssa. Tasa-arvo ja onnellisuus, jotka saavutetaan työnteolla ja koulutuksella, ovat hyvän elämän edellytyksiä, joihin jokaisella tulee olla oikeus. Inter-Culturissa me uskomme, että myös pienillä teoilla on suuri vaikutus yksittäisten ihmisten elämään.

6
MAAT
3.2 M€
PROJEKTIEN
BUDJETTI
5300
HYÖDYNSAAJIEN
LUKUMÄÄRÄ
11
PAIKALLISTA
YHTEISTYÖKUMPPANIA
9
POHJOISTA
PARTNERIA
80 %
NAISTEN OSUUS
HYÖDYNSAAJISTA

Nykyiset hankkeemme

MEIDÄT OVAT VALINNEET