Suomi

Kansainvälisten hankkeidensa lisäksi Inter-Cultur toimii myös Suomessa yhteiskunnan hyväksi. Tämä tapahtuu erityisesti yhdessä IYC Suomen kanssa, joka on suomalainen haara eurooppalaiselle kansalaisjärjestölle International Youth Cooperation (IYC). IYC:n tavoitteena, niin Suomessa kuin muualla Euroopassa, on nuorten aloitteellisuuden tukeminen. Tämän työn keskiöissä on jakamattoman ihmisarvon korostaminen.

Suomessa Inter-Cultur ja IYC Suomi ovat järjestäneet toimintaa, mikä innoittaa nuoria ”elämään toisten puolesta” (”Living for Others”). Tähän toimintaan kuuluu esimerkiksi IYC Suomen ”Youth Revolution” projekti, jonka tarkoituksena on lisätä nuorten tietämystä vapaaehtoistoiminnasta ja erilaisista solidaarisuus tapahtumista. Tämä tapahtuu erilaisin aktiviteetein, johon kuuluu muun muassa ruoka-avun jakaminen vähäosaisille perheille, urheilutapahtumat pakolaisten kanssa sekä vierailut vanhainkodeissa sekä kehitysvammaisten lasten luona. Tämän lisäksi Inter-Cultur ja IYC Suomi ovat lähettäneet vapaaehtoisiaan Suomesta erilaisiin kehitysyhteistyöhankkeisiin maailmalle, joihin kuuluu erityisesti koulutusinfrastruktuurin rakentaminen Ugandaan, Senegaliin ja Gambiaan.

Kesäisin Inter-Cultur ja IYC Suomi järjestävät lisäksi nuorisovaihdon yhdessä muiden International Youth Networkin jäsenten kanssa. Näiden nuorisovaihtojen tavoitteet ovat samat kuin muunkin IYC:n toiminnan, nuorten osallisuuden kasvattaminen solidaarisuushankkeissa, mutta intensiteetti, jolla tähän pystytään vaikuttamaan, on aktiviteettien luonteen vuoksi suurempi. Näiden vuosien aikana, jona yhteistyötä on tehty, hankkeet ovat hyödyttäneet vähintään 80 nuorta Suomessa ja ulkomailla sekä palvelleet yli sataa muuta.

Inter-Culturin ja IYC Suomen hankkeet ovat tarkoitettu erityisesti nuorille, 16-30 – vuotiaille, jotka ovat projektien myötä kehittäneet arvomaailmaansa, kykyjään ja valmiuksiaan toimia vapaaehtoisina muiden hyväksi. Tämä henkilökohtainen kehitys heijastuu myös heidän koulutukseensa sekä ammatilliseen toimintaansa. Nuorten toiminnan vuoksi Inter-Culturin ja IYC Suomen hankkeista ovat hyötyneet myös laajemmin he, joiden hyväksi toimintaa on järjestetty, kuten vanhukset, vähäosaiset sekä pakolaiset.

 • Missä:
  • Suomi
 • Milloin:
  • 2016 –
 • Mitä:
  • Nuorten vapaaehtoisuuden lisääminen kansalaisyhteiskunnan toiminnassa
 • Kenelle:
  • 15-30 – vuotiaille nuorille
 • Paikallinen yhteistyökumppani:
  • International Youth Cooperation Suomi (IYC Suomi)

fiSuomi
en_USEnglish fiSuomi