Kehitysyhteistyö

Inter-Cultur on perustamisestaan lähtien tukenut ja järjestänyt erilaista toimintaa, joka keskittyy kasvatus- ja koulutustoimintaan. Aluksi tämä toiminta sijoittui erityisesti Suomeen ja Baltian maihin. Vuodesta 2009 lähtien Inter-Cultur on lisäksi panostanut enenemissä määrin myös laajemmin kehitysyhteistyöhön ja onkin kyseisestä vuodesta lähtien ollut myös Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyö hankerahoituksen piirissä. Hankkeita Inter-Cultur on järjestänyt muun muassa Keniassa, Libanonissa ja Etelä-Amerikassa paikallisten yhteistyökumppaniensa kanssa.

Yhdistyksen ohjeita seuraten kaikki Inter-Culturin hankkeet ovat tekemisessä koulutuksen kanssa. Silti niiden toteuttamistapa ja ulottuvuudet vaihtelevat suuresti keskenään ja painottavat koulutuksen lisäksi muun muassa sukupuolten tasa-arvoa, vähemmistöjen oikeuksia sekä kohdemaan omaa talouskasvua ja työllisyyttä. Lisäarvoa Inter-Cultur tuo projekteilleen kokemuksellaan johtajuudesta ja ammattietiikasta, joista yhdistys tarjoaa myös koulutusta paikallisille kumppaneilleen kehittäen myös heidän toimintaansa.  Tämä onkin yhdistyksen vahvaa aluetta. Inter-Culturissa uskotaan, että pohjoismainen ajattelutapa voi tarjota paljon kohdemaiden työkulttuureille.

Vuoden 2020 taitteessa Inter-Culturilla on meneillään kuusi hanketta: Libanonissa, Boliviassa, kaksi Kolumbiassa ja kaksi Keniassa. Tämän lisäksi suunnitteilla on hankkeet Väli-Amerikan Nicaraguaan ja Guatemalaan.

Alla olevasta linkistä pääset tarkastelemaan Inter-Culturin hankkeita tarkemmin.

fiSuomi
en_USEnglish fiSuomi