Bolivia

Boliviassa Inter-Cultur on toiminut vuodesta 2014 lähtien paikallisten alkuperäiskansojen, aymara-yhteisöjen, sekä paikallisen yhteistyökumppanin, AYNI:n, kanssa tukeakseen pienviljelyn parissa toimivia naisia. Perinteisesti aymara-naisten asema yhteisöissään on alisteinen mieheen verrattuna: naisilla ei ole juurikaan valtaa ja ovat helposti niin väkivallan kuin segregaation uhreja. Tämä näkyy niin perheissä kuin laajemmin yhteisöissä. Kaikilla ei ole myöskään koulutusta, minkä vuoksi lukutaidottomuus on poikkeuksellisen yleistä. Inter-Culturin projekti Boliviassa pyrkiikin puuttumaan näihin ongelmiin.

Erilaiset Inter-Culturin, AYNI:n ja Suomen ulkoministeriön tukemat projektit ovat kouluttaneet aymara-yhteisöjen naisia pienviljelyn alalla sekä tarjonneet heille mahdollisuuden kasvihuoneiden pystyttämiseen. Tämä on erityisen tärkeää korkeissa ja kuivissa oloissa asuville yhteisöille, joiden ruuantuotanto ja sato olisi muuten uhattuna. Taloudellisen kasvun lisäksi pienviljely mahdollistaa naisille keinon näyttää merkityksensä yhteisölleen ja perheilleen, näin lisäten heidän arvoaan miesten silmissä. Tasa-arvoa pyritään lisäämään myös erilaisin ihmis- ja naistenoikeuksiin sekä tasa-arvoon liittyvin työpajoin, johon naisten lisäksi osallistuvat myös heidän miehensä. Inter-Culturin projektit ovat lisäksi tukeneet laajempien etujärjestöjen luomista, joiden myötä naiset ovat myös lisänneet vaikuttavuuttaan yhteiskunnallisina toimijoina.

Inter-Culturin Bolivian hanke liittyy myös läheisesti moniin kansainvälisiin ja paikallisiin kehitystavoitteisiin. YK:n Agenda 2030 -tavoitteista hanke kohdistuu erityisesti sukupuolten tasa-arvoon (tavoite 5), laadukkaaseen koulutukseen (tavoite 4) sekä köyhyyden vähentämiseen (hanke 1). Nämä ovat myös keskeisiä Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyön painopisteitä.

 • Missä:
  • Bolivia (Calamarca ja Palca)
 • Milloin:
  • 2014 –
 • Mitä:
  • Pienviljelyn ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen
 • Kenelle:
  • Aymara yhteisöjen 156 naiselle
 • Paikallinen yhteistyökumppani:
 • Budjetti:
  • 625 977€
fiSuomi
en_USEnglish fiSuomi